Les taules de treball

LES TAULES DE TREBALL

L'objectiu

Finalitzats la diagnosi i l'anàlisis d'oportunitats i reptes de la primera fase, es constitueixen una sèrie de taules de treball, l'objectiu de les quals és elaborar un mapa de propostes de mesures, partint de l'experiència dels participants i d'acord a la visió que aporten cadascun d'ells des del seu àmbit i perfil professional.

Recollides i analitzades totes les propostes de mesures es presentaran les conclusions del procés de Reflexió Solar en una darrera jornada, oberta a tothom que hi vulgui participar.

Les Taules de treball s'han constituït intentant reunir a professionals:

  • de perfils similars i per tant parlin el mateix llenguatge i tinguin prioritats similars
  • que desenvolupin l'activitat en el mateix sector o àmbit i per tant tinguin interessos comuns

TAULES TÈCNIQUES

Les Taules de Treball Tècniques, constituïdes per experts de perfil tècnic, son 5:

3 Taules Tècniques Sectorials:

TS1 - Sector Allotjament
TS2 - Sector dels Centres Esportius
TS3 - Sector Socio-Sanitari

on participen empreses projectistes, d'instal·lació o manteniment d'instal·lacions en edificis amb un consum d'energia important i per tant referents en la implantació de mesures d'eficiència energètica i renovables:


2 Taules Tècniques Transversals:

TT1 - Disseny i execució d'instal·lacions solars tèrmiques
TT2 - Gestió i explotació d'instal·lacions solars tèrmiques

on participen empreses que presten transversalment a diferents sectors serveis relacionats amb la implantació i l'explotació d'instal·lacions solars tèrmiques, amb major presència al sector Residencial

Presentacions de les Taules de Treball:

Podeu descarregar la documentació que va servir de base de treball a les Taules de Treball durant el procès de reflexió al següent link:

Presentació de les Taules de Treball

El document conté, els objectius, full de ruta i la diagnosi de l'estat de la solar tèrmica que es sotmeté a valoració als participants i que es presentar per ajudar a dinamitzar la participació en l'elaboració de propostes de mesures.

Podeu descarregar les conclusions de les taules de treball en el següent link:

Conclusions taules de treball