Fonaments

L4) Conscienciació

 

L4) Conscienciació dels beneficis de la solar tèrmica

Objectius del projecte:

- Millorar la imatge i percepció de l’energia solar tèrmica donant a conèixer experiències d’èxit.
- Conscienciar als titulars i usuaris d’instal·lacions solars tèrmiques la importància del seu ús i òptima gestió.
- Difondre entre els promotors, titulars i gestors d’edificis el benefici que les energies renovables i en particular la solar tèrmica els poden aportar per tal de promoure la implantació de noves instal·lacions.

Àmbit d'actuació:

- Es realitza un Pla de Comunicació per als següents sectors: residencial, esportiu, educatiu, sociosanitari i allotjament.
- El Pla de Comunicació està adreçat a la totalitat d’actors implicats: usuaris  finals, promotors i gestors dels edificis,  propietaris, responsables de manteniment, administració i associacions del sector. 

Actors internscomunicació, participació ciutadana, Agenda 21.

Actors externscomunitat de propietaris, PMHB, INDESCAT, departament d’ensenyament, consorci sanitari integrat (CSI), gremi d’hotelers. 

Àrea de descàrrega

Si vols descarregar tots els documents del procés de reflexió, accedeix a la nostra àrea de descàrrega.