Info legal

Info legal

Avís legal

Avís legal
Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de Solar Térmica i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts de la web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilación, es requereix un permís previ de Solar Térmica.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Solar Térmica pugui oferir en la seva seu web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la seu web, Solar Térmica es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Solar TérmicaC autoritza esments als seus continguts en altres seus web, amb el tractament que aquestes considerin, sempre que no reprodueixin els continguts de la seu web deSolar Térmica . En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant en la seu web de Solar Térmica i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si Solar Térmica detecta l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva seu web, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries.

Protecció de dades

En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta privadesa d'acord amb la legislació vigent. Solar Térmica compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus usuaris i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el disposat en la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el disposat en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (SSICE) llei 34/2002 de 11 de juliol.

L'usuari registrat en els serveis de la seu web de Solar Térmica pot en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i altres normes que la desenvolupen. Pot fer-lo per correu electrònic a reflexio@solartermica.cat sol·licitant l'accés, cancel·lació o rectificació de les seves dades.

Solar Térmica assegura la més estricta confidencialitat en la recollida i tractament de les dades facilitades per els seus usuaris a travès d'Internet o qualsevol altre mitjà. Les dades facilitades per els usuaris seran utilitzades únicament per a les finalitats descrites en el propi formulari de subscripció i determinades per a cada usuari.

SOLAR TÉRMICA

C/ Torrent de l'Olla, 218, 3a planta
08012 Barcelona
Tel.: +34 93 413 24 67
N.I.F. P080000115H