Nous reptes

Els reptes que ha d'afrontar la solar tèrmica

 

Aquestes observacions, unides al objectiu de Barcelona per l’aprofitament de tots els recursos energètics locals disponibles per caminar cap a l’autosuficiència energètica, es tradueixen en nous reptes que l’energia solar ha d’abordar des del consens i col·laboració de tots els actors, per tal de:

1) fonamentar el desenvolupament de la solar tèrmica sobre noves bases, creades a partir de noves oportunitats actuals i futures diversificant els sectors implicats

2) facilitar la decisió d'instal·lar solar tèrmica de forma voluntària aprofitar aquestes noves oportunitats per superar les barreres que ara la frenen

3) aconseguir un desenvolupament de la solar tèrmica viable, demostrant la utilitat i raó de ser de les instal·lacions, en base als seus beneficis que aporta per a l'usuari i per a la ciutat

... TRANSFORMANT:

Per això cal un procés reflexió, promogut des de l’Ajuntament, que englobi a tots els actors que directa o indirectament són part del procés de decisió, disseny, execució, manteniment i ús de les instal·lacions solars tèrmiques i que els permeti aportar la seva experiència, visió i propostes de futur.

Un procés que ha de servir per donar resposta a preguntes com ara:

Preguntes clau:

  • Quins aspectes relacionats amb l’energia solar tèrmica - tant positius com negatius (oportunitats i barreres) - destaquen els diferents sectors per a les seves activitats? Quina visió de la solar tèrmica tenen?
  • Quines barreres i/o limitacions té la normativa municipal actual que impedeixen una continuïtat i seguretat del correcte desplegament de l’energia solar tèrmica a Barcelona?
  • Quina és la relació actual entre els diferents actors i quin paper juguen tots ells en el desenvolupament de la solar tèrmica? Què és el que cadascun dels actors reclama de la resta i quines eines de col·laboració s’haurien de crear per buscar sinergies?  Que podrien aportar noves relacions o formes de col·laboració?
  • Quines oportunitats de millora ofereix el mercat actual a les necessitats que tenen els diferents actors implicats? Com es pot integrar l’energia solar tèrmica amb d’altres solucions de serveis de calor als edificis?
  • Quines solucions poden impulsar el mercat voluntari d’instal·lacions d’energia solar tèrmica i en quins casos té sentit? Quines dificultats de finançament han de fer front els promotors i/o propietaris a l’hora de decidir per una solució amb energia solar tèrmica voluntàriament? Quins mecanismes financers necessitem per superar-les?

Àrea de descàrrega

Si vols descarregar tots els documents del procés de reflexió, accedeix a la nostra àrea de descàrrega.