Les renovables a BCN

Les renovables a Barcelona

L'Energia solar tèrmica

L'energia solar és la principal font d'energia renovable local a Barcelona

Barcelona disposa d'aproximadament 2.500 hores de sol i 1.250 kWh/m2 a l'any.
El 52% de la generació renovable a la ciutat utilitza el sol com a font d'energia.

El seu desplegament ha estat fruït de l'aplicació de l'Ordenança Solar Tèrmica, en vigor des de l'any 2000, i de la seva vinculació al boom de la nova construcció.

Fins l'any 2012 s'havien tramitat gairebé 90.000 m2 de superfície de captació solar tèrmica 2.500.000 m2 de sostre nou s'han construït als darrers 10 anys.

No obstant, la percepció de la solar térmica és més un requeriment que una oportunitat. Podem dir, que no s'ha creat una cultura entorn a la seva necessitat.

A més a més, les auditories fetes fins ara indiquen que un nombre significatiu d’instal·lacions no funcionen correctament. Però les instal·lacions existents tenen un valor que ha de ser aprofitat i hem d'aprendre dels errors passats per millorar les noves instal·lacions.

L'Energia solar fotovoltaica

A data de desembre del 2012 hi ha 12 MWp de fotovoltaica instal·lats a Barcelona, dels quals 1,9 MWp corresponen a 50 instal·lacions municipals. La producció elèctrica d'aquest parc d'instal·lacions (públic i privat) equival al consum elèctric anual d'unes 6.000 families (15 GWh/any).

Altres fonts d'energies renovables

Completen la generació local renovable altres instal·lacions com ara:

  • Biogàs. L’any 2008 es van generar al dipòsit controlat del Garraf i l‟Ecoparc de Montcada i Reixac un total 35,04 GWh elèctrics (equivalent al consum anual de 14.000 families) a partir del biogàs obtingut del tractament dels residus procedents de Barcelona

  • Minihidráulica. L'any 2008 l’energia generada per la minihidràulica va ser 1,47 GWh elèctrics (equivalent al consum anual de 600 families), degut al baix règim de plujes enregistrat. El màxim enregistrat fora l'any 2002 amb 6,3 GWh elèctrics.

Àrea de descàrrega

Si vols descarregar tots el documents del procés de reflexió, accedeix a la nostra àrea de descàrrega.