Crèdits

Crèdits

Crèdits


Web desenvolupada sota el CMS TYPO3 (Open Source)

 

Desenvolupada per:

Factor Essencial
Galileu 281, 2n Entlo, oficina 1ª
08028 Barcelona - Spain

bcn@factoressencial.com
www.factoressencial.com

Direcció del projecte

Alex Puig Mestres

Direcció tècnica

Gonzalo Carrero