Documents del procès

Presentació Conclusions Taules de treball
Diagnosi de l'OST visió futur

Presentació Taules treball

Estratègia i Objectius

Conclusions Taules treball